NAČIN RADA

OPĆENITO O NEKONVENCIONALNOJ MEDICINI

O

pće je poznata činjenica o postojanju mnogih nekonvencionalnih metoda pomaganja ljudima u postizavanju zdravog i kvalitetnog života.    

Nekonvencionalnim načinima liječenja (iscjeljivanja) podvrgavaju se pacijenti iz različitih razloga. Najčešći su kada službena medicina nema rješenja, npr. u slučaju poodmakle faze najtežih bolesti, zatim kod pojave teških i opasnih alergijskih reakcija , ili štetnih nuspojava , koje se javljaju primjenom ordiniranih lijekova.   

U slučaju da službena medicina predloži pacijentu tešku operaciju na srcu , bubrezima te na bilo kojem organu ili pak transplantaciju jetre ili bubrega , implantaciju umjetnih kukova ili koljena , duhovna metoda iscjeljivanja može rješiti sve te probleme. To je sve na brojnim primjerima posvjedočeno i provjereno.   

Postoje mnoga svjedočanstva ljudi, naročito usmena, ali i pisana, o pozitivnim efektima primjene pojedinih nekonvencionalnih metoda. Nerijetko ljudi govore o brzim, potpunim izlječenjima bolesti, koje su ih mučile dugo vremena, o manjim ili većim, ili čak fascinantnim poboljšanjima općeg zdravstvenog s tanja itd.

 

KRATKI OPIS RADA

Metoda duhovne medicine kojom se služim sastoji se od pijenja energizirane vode i grupne terapije koja se sastoji od pet faza:

terapija energiziranom glazbom ,

edukacija prisutnih i njihovi iskazi o tome sto su osjećali tokom glazbene terapije i izjave o psihofizickom zdravlju.

molitva

meditacija uz meditativnu glazbu i na kraju individualna energizacija vode . U toku cijele terapije provodim i kromoterapiju (iscjeljivanje bojama).

 

 

GLAZBENA TERAPIJA

Glazbena terapija zasniva se na davno poznatoj činjenici da je glazba snažna sila za održavanje ravnoteže u prirodi i da različiti ritmovi i melodije presudno utječu na čovjeka.

Tako se putem posebno odabrane i potom energizirane glazbe pokreću odredene vibracije koje stimuliraju protok energije u smislu unosa pozitivne, a istiskivanja negativne energije prisutnih bolesti iz organizma.

 

 

EDUKACIJA

Nakon glazbene terapije, u okviru edukacije, govorim o raznovrsnim temama vezanima za psihofizicko zdravlje, preporučam vegetarijansku prehranu, ne samo iz zdravstvenih razloga, nego i kao filozofiju življenja povezanu s načelom nenasilja i pravom na postojanje svih vrsta živih bica. 

Upozoravam i ukazujem na štetni utjecaj nekih vrlo raširenih navika kao sto su pušenje, konzumiranje alkohola, droga itd. Odgovaram na sva postavljena pitanja i nastojim pomoći u rješavanju problema svakoga tko mi se obrati za pomoć. 

U tom dijelu terapije čuju se svjedočanstva o potpunim ili djelomičnim izlječenjima od jedne ili više bolesti, o ublažavanju ili nestajanju mnogobrojnih simptoma raznih bolesti koje su prisutne kraće ili duže vrijeme, o daleko boljem psihičkom stanju, o boljem spavanju, o osjećaju davno zaboravljenog spokojstva itd. Gotovo u svim slučajevima sudionici govore o potpunom prestanku uzimanja lijekova, ili o postepenom smanjivanju doze, dakle postepenom prestanku. 

 

MEDITACIJA

I

za ovog dijela terapije slijedi meditacija koje je svrha dobivanje energije povezivanjem s energetskim izvorom, koji je temelj fizičkog života i postojanja. Meditacija se izvodi koncentracijom na energetsko srce odnosno srcanu čakru, a cilj je dobivenu energiju pozitivno usmjeriti tamo gdje je potrebna uz rastući osjećaj ljubavi i želje pomoći drugome. Na taj način pobuđuju se u čovjeku najplemenitiji osjećaji i izvlači na površinu ono najbolje u njemu.

 

 

SVJETLOSNI KLJUČ

Svjetlosni ključ je kanaliziran sa viših dimenzija radi transformacije ljudske vrste i planeta za njihovu Tranziciju u Novo doba svijesti i Duhovnosti (Zlatno doba). Svjetlosni Ključ ima Svjetlosne šifre koje aktiviraju Sjećanje i aktiviraju proces transformacije koji aktivira unaprijed podešene programe Odluke za Transformaciju (Prosvjetljenje) u staničnoj memoriji (kao unaprijed podešen sat).

To je dragocjen dar u procesu Planetarne Transformacije - uskladen s Božanskim planom za Liječenje i Transformaciju Planeta.

Njegova važnost za ljudski rod je ogromna - ima važnu ulogu u planetarnim duhovnim Strategijama za transformaciju Čovjecanstva - djeluje vizualno i utječe na svakoga tko ga samo pogleda. Aktivira Budenje u svim ljudskim bićima...

UPUTA ZA UPORABU

Svjetlosni Ključ aktivira Svjetlosne šifre kada osoba pogleda u njega (čak i na prvi pogled). Može se rabiti pojedinačno - na primjer gledanjem u njega 5 minuta ili više svaki dan, uvijek u isto vrijeme. Može se postaviti na zid... ili bilo gdje drugdje.

Od velike je važnosti šira uporaba Svjetlosnog Ključa - na javnim mjestima, trgovima, kao poster na zidu... gdje može utjecati na velike mase i aktivirati Svjetlosne šifre Sjećanja i Budenja u masovnoj svijesti. Može katalizirati aktivaciju duhovne Transformacije Čovjecanstva kao cjeline...

Svjetlosni KljuČ se može širiti slobodno što je vise moguće, fotokopirati u boji i davati ljudima.

Neka Spiritualna Transformacija, Buđenje i Prosvjetljenje Čovjecanstva budu aktivirani...

 

ENERGIZIRANA VODA

Svima nam je poznato da je voda neophodna za sve oblike života u prirodi, da naš organizam sadrži 75% vode i da voda sadrži mineralne soli i različite organske spojeve. Isto tako znamo da nedostatak minerala i vitamina u citoplazmi stanice dovodi do nastajanja različitih bolesti.

Proces energiziranja vode koji provodim rezultira stvaranjem u vodi upravo onih spojeva, koji dotičnom organizmu nedostaju, a koji su neophodni za psihofizičko zdravlje čovjeka. Na taj način smanjuje se mogućnost oboljenja, jer se putem naučnih istraživanja otkrilo da zbog nedostatka minerala i vitamina nastaju 42 najčešća patološka stanja, a istodobno se uklanjaju ili smanjuju simptomi postojećih bolesti.

Različiti sastavi tako energiziranih voda, uzetih iz istog izvora, u isto vrijeme, za različite pacijente, potvrđeni su analizom fizikalno kemijskih svojstava, koja je provedena u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Dobiveni rezultati ukazuju na vrlo različite koncentracije mineralnih soli, pojedinih kemijskih elemenata i teških metala, a u nekoliko uzoraka pronađen je i nedefinirani strani miris. Taj nalaz potvrđuje izjave mnogobrojnih pacijenata koji govore o promjeni okusa vode nakon energizacije u slatku, gorku, kiselu, okusu po nafti, sluzavu, a ponekad nemoguću za piće itd., zatim o promjeni mirisa, boje, gustoće i izgleda, te o stvaranju različitih taloga.

Osim ovih ispitivanja rađena je u Beču u Institutu za ispitivanje okoliša i plinska kromatografija uzoraka energiziranih voda, pri čemu su također utvrđeni različiti sadržaji prisutnih organskih spojeva.

Modificiranje energije u vodi nakon energiziranja istraživali su biokemičari u Centru za istraživanje bioklimatologije na Medicinskom fakultetu u Milanu. U tu svrhu izvodili su testove s koloidnim zlatom i nedvojbeno dokazali da je takva voda energetski drugačija od ishodne i da u njoj postoji nešto nejasno, što se nije moglo otkriti postojećom laboratorijskom tehnikom.

Prema dobivenim rezultatima ispitivanja zaključak autora glasi, citiram; " Jasno je da postoji čitav niz energetske aktivnosti pokrenute od bioenergetičara, koja je u stanju izazvati i promijeniti suptilne kemijske sastave djelujući na materiju ".  


 

SENZACIONALNO OTKRIĆE JAPANSKIH ZNASTVENIKA